Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasında firmaların rekabet gücü, Bilgi Teknolojilerinden yararlanma düzeyi ile doğru orantılı olmaya başladı. Bu nedenle ticari başarı, artık ancak iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısı ile mümkün oluyor.

Data Sistem, kurumları hedeflerine ulaştıracak en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması, kurulması ve yönetimi ile ilgili destek veriyor. Bilgi teknolojileri danışmanlığı yaptığımız kuruluşların çalışanları ile birlikte bir takım oluşturarak, verdiğimiz danışmanlık hizmetleri sonucunda kalıcı bir bilgi aktarımı gerçekleştiriyoruz.

Danışmanlık hizmetlerini, her kuruluşun gereksinimine göre özel olarak planlıyoruz. Bu hizmetler aşağıdaki 4 ana konudan oluşuyor:

Stratejik Danışmanlık Hizmetleri (IT Advisory)
Kurumların bilgi teknolojileri stratejilerinin belirlenmesini kapsayan bir hizmettir. Sadece teknik bir çalışma olmayıp, kuruluşun iş hedeflerine en uygun stratejinin belirlenmesini sağlar. 

Proje Danışmanlığı
Kuruluşun her türlü bilgi işlem projesinin Data Sistem Çözüm Metodolojisi kullanılarak yönetildiği hizmetlerdir. Böylelikle projeler, istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak, başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

Teknoloji ve Çözüm Hizmetleri
Tamamı teknik olan bu çalışma, gerekli çözümün uzman danışmanlarımız tarafından bizzat gerçekleştirilmesini kapsar. 

Workshop (Atölye) Çalışmaları
Gerçekleşmesi düşünülen BT ortamının bir prototipinin yaratılarak yapılan eğitim, uygulama ve test çalışmalarını içerir. Böylece gerçek sistemin hızlı ve sorunsuz bir biçimde devreye alınması garanti edilir.